ULUSLARARASI 2023 OSB FUARI VE GELİŞİM ZİRVESİ

9-12 KASIM 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nin 9 ve 10 numaralı salonlarında ULUSLARARASI 2023 OSB FUARI VE GELISIM ZIRVESI yapılması planlanmıştır. Tekli yıllarda Uluslararası Fuar, çiftli yıllarda ise bölgesel OSB toplantıları ve yurtdışı ziyaret heyetlerinin buluşturulması hedeflenmektedir.

Aşağıdaki alan adları çiftli senelerde bölgesel toplantılar da kullanılacaktır.

www.osb2bexpo.com.tr
www.osb2b.com.tr
www.osb2bexpo.com

 9-12 KASIM 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonla;

“Sanayi’nin Çarklarını İleriye Döndüren, üretim güçleri ve yenilikçi kapasiteleri ile güçlü geleceğimizin güvencesi olan ‘’Organize Sanayi Bölgeleri’’ ile uluslararası aktörlerin (şirketler, bölgeler, birlikler ve bunların temsilcileri) bir araya gelerek;

* Üretim köprüleri oluşturmaları

* Yabancı yatırımcılarının OSB’lerimizde yatırım planlaması yaparken kendileri için en stratejik bölgeyi seçebilme kolaylığının sağlanması

* Yerli ve yabancı şirketlerin işbirliği/ortaklık kurmasının sağlanabilmesi hedeflenmiştir.

 

FUARIN AMACI

Son yıllarda giderek daha verimli üretim sahaları oluşmasını sağlayan alt yapı çalışmaları, teknolojik gelişmeler ışığında sürdürülebilir yeni nesil çözümleri ve yeşil mutabakat çerçevesinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik politikaları ile daha verimli, katma değeri yüksek üretim sahalarının yatırımcıya sunulması,

Fuar, ülkemizde sanayinin lokomotifi olan ve sanayi üretiminin üssü konumunda bulunan organize sanayi ve serbest bölgelerimiz, endüstriyel üretimimizin dünya ile entegrasyonuna, teknolojik gelişim ve rekabet olanaklarına katkı sağlayacak güçlü bir vizyon ve stratejik konuma sahiptir.

Güçlü lojistik olanakları, sorunsuz altyapı özellikleri, çevreci politikaları ve erişilebilir teknik kapasiteleri ile yatırımcısına değer katan organize sanayi ve serbest bölgelerimiz, endüstriyel üretimimizin dünya ile entegrasyonuna, teknolojik gelişim ve rekabet olanaklarına katkı sağlayacak güçlü bir vizyona ve stratejik konuma sahiptir.

2022 rakamları ile Türkiye genelinde 346 OSB’nin 264’ü faaliyette olup 2 milyonun üzerinde istihdamı barındırmaktadır. Mevcut OSB’lerimizde faaliyet gösteren firmalarımızı, Yatırımcı başvuruları alacak olan yeni OSB’lerimizi yerli ve yabancı yatırımcıya tanıtmak,

Bölgelerine göre yatırımlarda devlet destekleri konusunda katılımcıları bilgilendirmek, OSB ve SERBEST BÖLGE’ler arasında

işbirlikleri ve koordinasyonu sağlayacak bir zemin yaratmak, fuarın ana amaçları arasında bulunuyor.

 

 • Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerimizi tek bir platformda ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmak.
 • Üretim gücünü ve çeşitliliğini yerel ve ulusalda hedef pazara duyurmak.
 • Organize sanayi bölgesinde yatırım yapmayı teşvik etmek ve ulusal, uluslararası sanayi yatırımcılarına bölgelerdeki yatırım avantajlarını anlatabilmek.
 • Organize sanayi bölgelerimiz arasında önemli bir iletişim ortamı sağlamak, is birlikleri, güç birlikleri fırsatlarını yaratmak,
 • Organize sanayi bölgelerimizi geleceğe daha iyi ve hızlı bir biçimde hazırlamak için hedefler olusturmak,
 • Dijital dönüşüm sürecine katkı sağlamak,
 • Sanayi ürünlerimizdeki yenilikleri öne çıkarmak kamu ve yerel yöneticiler ile proje iş birliklerini sağlamak,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Teknoparkların sağladığı Avantajları Sanayicilere ve yeni girişimcilere olan avantajlarını anlatabilmek,
 • İnovasyon ve teknolojinin avantajlarını sunmak,
 • AR-GE çalışmalarını anlatmak,
 • Organize sanayi bölgelerinin sahip olduğu avantajları ve teşvikleri yeni yatırımcılara duyurmak,

HEDEF ZİYARETÇİ

 • Yurt içi ve yurt dışı ticaret grupları ve özel sektör yatırımcıları,
 • Ticaret Bakanlığı, TOBB, DEIK, TIM ve diğer Yurtdışı yapılanması olan STK’lar ile koordinasyonlu yurtdışı yatırım heyetleri (Ortadoğu, Avrupa ve Afrika ülkeleri)
 • Uluslararası Ticaret Ataşelikleri
 • Kamu ve Yerel Yöneticiler
 • Turizm Tesis Yöneticileri
 • Sanayiciler ve Sanayi Tesis Yöneticileri
 • Yatırım Danışmanlık Kuruluşları
 • Müteahhit Kuruluşları, Mimar ve Mühendisler
 • AR-GE Kuruluşları
 • Satın alma ve İş Geliştirme Yöneticileri
 • Uluslararası Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları
 • Uluslararası Ticaret Odaları

HEDEF KATILIMCI

 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Serbest Bölgeler
 • OSB AR-GE Merkezleri
 • Model Fabrikalar
 • Teknoparklar
 • Lojistik Şirketleri
 • Müteahhit Şirketleri
 • Bankalar
 • ve Diğer yan Sektör Temsilcileri

ZİRVE BAŞLIKLARI

Yeşil Mutabakat

Üretimde Sıfır Atık

Akıllı Üretim

Sürdürülebilir Teknoloji

Model Fabrikalar

Robot Teknolojisi ve Sürdürülebilir Üretim

Aşağıdaki kurum ve kuruluşların bu organizasyonda ki destekleri uluslararası platformlarda bize sonsuz güç katacaktır.